fbpx
29.1%12%0%35%5.1%1.7%17.1%

אז מה מצב האנטישמיות באמריקה

סקר חדש של הועד היהודי אמריקאי בדק מה חושבים לא יהודים ויהודים על אנטישמיות באמריקה. שורה תחתונה:

זה מחמיר.

זה מטריד.

רובנו לא נתקלנו בזה באופן אישי.

ויש קשר הדוק בין מה שאנחנו חושבים על הסיבות – לבין העמדה הפוליטית שלנו. הגרף המצורף מעיד על כך (מתוך טבלאות הקרוסטאב של הועד היהודי אמריקאי).

למי שרוצה להרחיב, אפשר כאן באנגלית.

 

 

 

, , , ,