fbpx
THEMADAD.COM 52.79 תקווה חדשה, ימינה, ישראל ביתנו, כחול לבן, יש עתיד, מרצ, עבודה, רע"מ הליכוד, ימינה, הציונות הדתית, יהדות התורה, שס, רע"מ, ח"כים פורשים הליכוד, תקווה חדשה, ימינה, הציונות הדתית, יהדות התורה, שס 6% 11% 12%

בלעדי לחברי המדד

בלעדי לחברי המדד: בעוד כמה ימים נפרסם ניתוח יותר מפורט של הגרף הזה, אבל אתם מקבלים הצצה ראשונה לעבודה שלנו. מה רואים כאן? כל נקודה על הגרף היא ישוב בארץ. הציר האנכי משווה את ההצבעה לליכוד בבחירות האלה לעומת הקודמות. הציר האופקי הוא ציר ההצבעה לתקווה חדשה של גדעון סער. הקו הכחול מראה, שככל ששיעור ההצבעה לסער היה יותר גבוה, כך שיעור ההצבעה לליכוד, לעומת הבחירות הקודמות, ירד. מסקנה: סער לא קיבל הרבה, אבל בהחלט פגע בליכוד. המנדטים הספורים שלקח מהמפלגה כנראה מנעו ממנה את השלטון (או לפחות את הדרך הפשוטה להגיע לשלטון).