fbpx


5.2/105.13/10

19%29.4%22.7%25.6%

הצעירים מאמינים בקשיש, המבוגרים מאמינים בצעירה

אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח,

אם בלילות אתה שיכור מהירח,

ואם אתה מאמין במפלגת הישראלים,

יותר מאשר במפלגת העבודה,

זה סימן שאתה צעיר.

או כך לפחות אומרים הנתונים בשלב זה.

עכשיו הסבר: מפלגת העבודה המתחדשת בראשות מרב מיכאלי עברה את אחוז החסימה בשניים מתוך שלושת הסקרים האחרונים. מפלגת הישראלים של רון חולדאי עברה גם היא. בשניים מתוך שלושת הסקרים האחרונים. בשקלול הממוצעים של המדד, הישראלים עדיין מעל לאחוז החסימה, אם כי בסימן ירידה, וכבר לא הרבה מעליו. מפלגת העבודה עדיין לא מעל לאחוז החסימה, כי לוקח זמן לממוצע להדביק את הסקרים האחרונים, והעובדה היא שהעבודה עברה רק במעט, ורק בשני סקרים. כך שמבחינת הממוצע עוד מוקדם מדי לתת לה את מספר המנדטים המינימלי – 4.

בכל מקרה, ברור ששתי המפלגות בצרה. כל אחת לבד, אולי תעבור ואולי לא. אבל כנראה שביחד הסיכוי גדול יותר, ועל כן כולם מניחים שיתאחדו, אם כי הסקרים האחרונים מעלים את השאלה מי יבלע את מי, חולדאי את מיכאלי, או שמא מיכאלי את חולדאי (הנה רעיון לשלט חוצות: יש רק שני מנהיגים בישראל, מיכאלי וחולדאי). למנהיגה ולמנהיג יש בערך שבוע לקבל החלטה, שתושפע בודאי גם מהחלטות של מפלגות אחרות, בראשן יש עתיד, האם ועם מי להתאחד.

כך או כך, אנחנו עוקבים אחר מצב המפלגות גם באמצעות ממוצע הסקרים, וגם באמצעות תחזית הגולשים של כאן חדשות והמדד (אל תגידו שעוד לא נרשמתם!). כרגע, ביחס לשתי המפלגות הללו, המצב בסקרים וממוצע תחזית הגולשים כמעט זהים. אבל מצאנו שיש הבדל מעניין בתחזית הנוגעת לשתי המפלגות בין קבוצות גיל שונות. גולשים צעירים, נוטים לתת סיכוי רב יותר להישראלים של חולדאי. גולשים מבוגרים יותר, נוטים לתת סיכוי גדול יותר למפלגת העבודה.

זה מעניין, כי כבר. קודם למדנו שיש לעמדות החזאים השפעה מסוימת על התחזית שלהם. כלומר, חזאי שמאל ייתן קצת יותר למפלגות שמאל. חזאית ימין תיתן קצת יותר לקואליציית ימין. משמע, יש מתאם בין תחזית לבין כוונות הצבעה. תרגמו את זה לגיל, ותקבלו את האפשרות הבאה: הצעירים של אזור חיוג הישראלים-עבודה כנראה יעדיפו את המותג הישראלים. המבוגרים של אותו אזור חיוג פוליטי יעדיפו כנראה את המותג העבודה.

, , , , , , , , , , ,