fbpx


5.43/105.09/10

22.8%29%18.2%24.3%

מה אומרות תחזיות הגולשים על שתי קואליציות

אתמול הצגנו אצל קלמן ליבסקינד, בתוכנית הטלוויזיה עצם העניין, את תחרות תחזית הבחירות של המדד וכאן חדשות.

אתם מוזמנים לצפות בשיחה, ואחריה, הוספנו כמה מהגרפים שהוצגו בטלויזיה – אבל, מעודכנים. מה זה אומר מעודכנים? זה אומר מספרים קצת אחרים, כי בינתיים נוספו עוד תחזיות רבות, והממוצעים קצת זזו למעלה או למטה, ואנחנו רוצים להציג תמונה מעודכנת, נכונה להבוקר.

אם עוד לא הצטרפתם לתחרות תחזית הבחירות של המדד עם כאן חדשות? זה הזמן. לחצו כאן.  

הנה וידאו – כפי שהופץ בטוויטר.

והנה גרף שמציג את הנתון הבא: מה אומרים גולשים הנוטים לשמאל, מרכז וימין, על שתי אפשרויות קואליציוניות: ברית האחים (ימין-מרכז), וימין חרדים. כפי שאפשר לראות, אנשי שמאל ומרכז סבורים שלשתי הקבוצות לא יהיו מספיק מנדטים כדי להרכיב קואליציה וממשלה. לעומתם, גולשים המזהים עצמם עם הימין נוטים לעמדה אופטימית (בראייתם) ביחס לאפשרות של קואליציית ימין-חרדים.

והנה עוד גרף. תוכלו לראות בו שתי מפלגות שבהן הסקרים נותנים יותר מהגולשים, ושתי מפלגות שבהן הגולשים נותנים פחות מהסקרים. מה זה אומר? שבמקרים הללו הגולשים סבורים שלסקרים יש נטייה להערכת חסר של התוצאה הסופית. הם מניחים שימינה עוד תרד, ושהמשותפת עוד תעלה (בעניין המשותפת, צריך כמובן לראות אם בכלל תרוץ כמשותפת, מה שרחוק מלהיות בטוח). הגולשים חושבים גם שתקווה חדשה של סער תרד עוד, ושיש עתיד של לפיד תמשיך לעלות. כלומר, הם צופים שהמגמה הנצפית בסקרים האחרונים תימשך.

 

 

, , , , , , , , ,