fbpx
THEMADAD.COM 52.79 הליכוד, ימינה, הציונות הדתית, יהדות התורה, שס, ח"כים פורשים הליכוד, ימינה, הציונות הדתית, יהדות התורה, שס, רע"מ, ח"כים פורשים הליכוד, תקווה חדשה, ימינה, הציונות הדתית, יהדות התורה, שס 7% 10% 13%

מה חשוב לבוחרים

 

 

ציינו את 3
הנושאים הכי
חשובים לכם
כאשר אתם מצביעים
בבחירות.  
כמה
דירגו את
הנושא 1
כמה
דירגו את
הנושא 2
כמה
דירגו את
הנושא 3
כמה
דירגו את
הנושא 1-3
ציון
משוקלל (1 שווה 6
נקודות, 2 שווה 2
נקודות, 3 שווה
נקודה אחת)
סולם
מאפס עד עשר:
אם קורונה
הוא 10, מה הציון
של כל השאר
הרצון
שלי שתהיה
ממשלה שתטפל
היטב במשבר
הקורונה  
21% 20% 10% 51% 1.76 10.00
הרצון
שלי לצמצם את
רמת האלימות  
9% 10% 15% 35% 0.89 5.06
הרצון
שלי לראות
ממשלה יותר
חברתית  
9% 12% 13% 34% 0.91 4.62
הרצון
שלי להפסיק
את כהונתו של
נתניהו כראש
ממשלת ישראל  
11% 6% 7% 24% 0.85 4.31
הרצון
שלי לוודא
שישראל תהיה
מדינה
יהודית  
11% 5% 6% 22% 0.82 4.16
הרצון
שלי לקדם את
שבירת
המונופולים
הכלכליים   
5% 8% 9% 22% 0.55 2.79
הרצון
שלי לחייב
חרדים
בלימודי
ליבה, תעסוקה וגיוס
5% 5% 7% 18% 0.47 2.39
הרצון
שלי לראות את
נתניהו
ממשיך כראש
ממשלת ישראל  
7% 5% 5% 16% 0.57 2.89
הרצון
שלי להוריד
את רמת ההדתה  
4% 5% 4% 13% 0.38 1.93
הרצון
שלי לקדם
השתלבות של
ערביי ישראל
בחברה
ובמדינה  
4% 3% 5% 12% 0.35 1.78
הרצון
שלי לצמצם את
כוחו של בית
המשפט
העליון  
3% 4% 4% 12% 0.3 1.52
הרצון
שלי להגן על
בית המשפט
העליון  
2% 5% 3% 10% 0.25 1.27
הרצון
שלי לוודא
שבממשלה לא
ישבו ערבים  
2% 4% 3% 9% 0.23 1.17
הרצון
שלי שיהיה
יותר דגש על
תהליך השלום
עם הפלשתינים  
3% 3% 2% 8% 0.26 1.32
הרצון
שלי לוודא
שישראל
תתקדם
לסיפוח
יהודה ושומרון  
2% 2% 3% 7% 0.19 0.96
הרצון
שלי להעלות
מאוד את רמת
הטיפול
בהתחממות
הגלובלית  
2% 1% 2% 5% 0.16 0.81
הרצון
שלי שתהיה
מדיניות
יותר
קפיטליסטית  
1% 2% 1% 4% 0.11 0.56