fbpx


5.43/105.09/10

22.8%29%18.2%24.3%

מה חשוב לבוחרים

 

 

ציינו את 3
הנושאים הכי
חשובים לכם
כאשר אתם מצביעים
בבחירות.  
כמה
דירגו את
הנושא 1
כמה
דירגו את
הנושא 2
כמה
דירגו את
הנושא 3
כמה
דירגו את
הנושא 1-3
ציון
משוקלל (1 שווה 6
נקודות, 2 שווה 2
נקודות, 3 שווה
נקודה אחת)
סולם
מאפס עד עשר:
אם קורונה
הוא 10, מה הציון
של כל השאר
הרצון
שלי שתהיה
ממשלה שתטפל
היטב במשבר
הקורונה  
21% 20% 10% 51% 1.76 10.00
הרצון
שלי לצמצם את
רמת האלימות  
9% 10% 15% 35% 0.89 5.06
הרצון
שלי לראות
ממשלה יותר
חברתית  
9% 12% 13% 34% 0.91 4.62
הרצון
שלי להפסיק
את כהונתו של
נתניהו כראש
ממשלת ישראל  
11% 6% 7% 24% 0.85 4.31
הרצון
שלי לוודא
שישראל תהיה
מדינה
יהודית  
11% 5% 6% 22% 0.82 4.16
הרצון
שלי לקדם את
שבירת
המונופולים
הכלכליים   
5% 8% 9% 22% 0.55 2.79
הרצון
שלי לחייב
חרדים
בלימודי
ליבה, תעסוקה וגיוס
5% 5% 7% 18% 0.47 2.39
הרצון
שלי לראות את
נתניהו
ממשיך כראש
ממשלת ישראל  
7% 5% 5% 16% 0.57 2.89
הרצון
שלי להוריד
את רמת ההדתה  
4% 5% 4% 13% 0.38 1.93
הרצון
שלי לקדם
השתלבות של
ערביי ישראל
בחברה
ובמדינה  
4% 3% 5% 12% 0.35 1.78
הרצון
שלי לצמצם את
כוחו של בית
המשפט
העליון  
3% 4% 4% 12% 0.3 1.52
הרצון
שלי להגן על
בית המשפט
העליון  
2% 5% 3% 10% 0.25 1.27
הרצון
שלי לוודא
שבממשלה לא
ישבו ערבים  
2% 4% 3% 9% 0.23 1.17
הרצון
שלי שיהיה
יותר דגש על
תהליך השלום
עם הפלשתינים  
3% 3% 2% 8% 0.26 1.32
הרצון
שלי לוודא
שישראל
תתקדם
לסיפוח
יהודה ושומרון  
2% 2% 3% 7% 0.19 0.96
הרצון
שלי להעלות
מאוד את רמת
הטיפול
בהתחממות
הגלובלית  
2% 1% 2% 5% 0.16 0.81
הרצון
שלי שתהיה
מדיניות
יותר
קפיטליסטית  
1% 2% 1% 4% 0.11 0.56