fbpx


5.2/105.13/10

19%29.4%22.7%25.6%

מי עולה מי יורד: ימינה והממוצע של ימינה

הדרך הכי נכונה לבחון מי עולה ומי יורד בסולם הפוליטי, ההיא לבחון את מדד המפלגות שלנו. הוא נותן אפשרות להציץ בקו המגמה של כל מפלגה בנפרד, על פי הממוצע המתפתח שלה שמשוקלל מסך כל הסקרים (שימו לב, הקו לא מבטא מנדטים, הוא מבטא ממוצע משוקלל של מנדטים). קל לקרות הממד הזה את העליה של ימינה, שנבלמה, ואת הירידה של הליכוד, ותחילת ההתאוששות. קל לראות שמפלגות עם בוחרים קבועים ונאמנים, כמו יהדות התורה ומרצ, נשארות בערך באותו מצב.

אם עוד לא ייצא לכם לעשות את זה, בואו ונסו לזהות מראש את מגמת הסקרים במסגרת ״אתם נגד הסקרים״

בפוסט הקצר הזה אנחנו מציעים לכם עוד דרך להביט באופן שבו ממוצעים משקפים מגמה. הוא מבטא דבר פשוט: לקחנו את 10 הסקרים האחרונים מכל כלי התקשורת, ואת שלושת. הסקרים האחרונים (השלושה האחרונים כולם מיום רביעי שישי השבוע, כלומר, ממש קרובים), עשינו מממוצע (לא משוקלל, סתם ממוצע), ובחנו את ההבדל בין ממוצע ה-10 למממוצע ה-3. בעצם, ההבדל מבטא דבר פשוט: מי שהממוצע שלו ב-3 האחרונים גבוה מהממוצע ב-10 האחרונים (שכולל כמובן גם את 3 האחרונים) נמצא במגמת עליה.

הביטו בגרף, ואז יבואו עוד כמה הערות קצרות.

שימו לב שבאופן כללי המצב די סטטי. השינויים קטנים. זה לא מפתיע משום שלא עבר זמן רב בין מממוצע ה-10 לממוצע ה-3.

מרצ היא המפלגה שרואים אצלה את השינוי הכי גדול, כלפי מעלה. זה שינוי שנובע מסיבה אחת בלבד: 2 מתוך 3 הסקרים האחרונים העניקו למפלגה 7 מנדטים. בשלושים הסקרים האחרונים זה קרה רק 4 פעמים, ועוד פעם אחת שקיבל 8 מנדטים. כך שיכול להיות שמדובר באירוע אקראי. במפלגה עם מעט מנדטים כל שינוי קטן נראה גדול.

הירידה של ימינה נובעת מכך שבשלושת הסקרים האחרונים היא לא קיבלה ממעל 22 מנדטים, ולעומת זאת בעשרת האחרונים היא קיבלה 4 פעמים ממעל 22 מנדטים (פעם אחת 24).

זאת ירידה מתונה, משום שהמעבר ממבט על כל סקר למבט על ממוצעים עושה בדיוק את הדבר הז: ממתן את התזוזות. מסקר לסקר יכול להיות הבדל יחסית גדול, אבל ממוצע משתנה לאט יותר, ולכן מאפשר להביט במגמה בלי להתרשם מתחזית שחורגת ממנה בגלל סקר ספציפי. הנה, לדוגמה, האופן שבו נראית ימינה לפי 20 הסקרים האחרונים. קו אחד הוא קו הסקרים – זה הקו התזזיתי. קו אחד הוא קו הממוצע – הקו הרגוע יותר. הממוצע, במקרה זה, משוקלל באופן פשוט יחסית, שלוקח בחשבון רק את כמה הסקר קרוב מבחינת המועד. ככל שהוא קרוב יותר, כך משקלו גדול יותר, ביחס לשאר הסקרים.

 

 

 

 

, , , ,