fbpx


5.2/105.13/10

19%29.4%22.7%25.6%

קורונה: מי שדאג יותר, טיפל יותר

מתוך הטור הארוך יותר במעריב של שישי, נשתף כאן בגרף אחד.

סקר הסיכונים הגלובלי של קרן לוייד׳ס רג׳יסטר, שבחן עוד לפני פרוץ מגפת הקורונה את רמת הדאגה של אזרחים במדינות שונות מפני סיכונים שונים, מאפשר לזהות קשר ישיר בין דאגות לבין צעדי מנע.

לדוגמה, מדינות שאזרחיהן נוטים לדאוג מפני סיכונים, הן גם אלה שהטילו חובת מסכה. ועוד דוגמה, אלה הן בדרך כלל מדינות שבהן סגרים נאכפו ביתר תוקף. מכון גאלופ, שערך עבור הקרן את הסקר הנרחב, פרסם כמה השוואות מאלפות כאלה. כולל ההשוואה המעניינת מכולם: היכן שדאגו יותר לפני המגפה, מתו פחות בזמן המגפה. באינדקס הדאגות שנכלל בדו״ח המלא אפשר למצוא אנקדוטות מסקרנות.

, , ,