fbpx


5.42/105.08/10

22.8%28.9%18.2%24.3%

סקר קמיל פוקס: חולדאי נשאר בינוני

סקר חדש של קמיל פוקס בערוץ 13 מציג תמונת מצב עדכנית של מצב המפלגות, ובודק גם את התסריט של כניסת מפלגה נוספת למירוץ, בראשותו של רון חולדאי. זה לא הסקר הראשון שבודק מה יקרה אם ראש העיר תל אביב ייכנס למירוץ, ולא הראשון שמעלה תוצאה בינונית למדי עבורו. מפלגה בראשות חולדאי תהיה בינונית, שישה, שבעה, אולי שמונה מנדטים, ולא תשנה את תמונת הגושים.