fbpx

הצטרפו ונסו לחזות את תוצאות הבחירות

ממוצע התחזיות של גולשי המדד וכאן חדשות - ממוצע המדד המשוקלל של כל הסקרים - 28 29.6 הליכוד 13 13.8 תקווה חדשה 11.2 10.3 ימינה 4.2 3.9 הציונות הדתית 6.9 7.2 יהדות התורה 7.8 8 ש"ס 6.9 7 ישראל ביתנו

ממוצע התחזיות של גולשי המדד וכאן חדשות - ממוצע המדד המשוקלל של כל הסקרים - 4.4 3.1 כחול לבן 18.3 17.7 יש עתיד 4 4.3 מרצ 6 5.9 עבודה 8.8 9.4 המשותפת 0.9 1.5 רע"מ 2.4 אחר

סקר קמיל פוקס: חולדאי נשאר בינוני

סקר חדש של קמיל פוקס בערוץ 13 מציג תמונת מצב עדכנית של מצב המפלגות, ובודק גם את התסריט של כניסת מפלגה נוספת למירוץ, בראשותו של רון חולדאי. זה לא הסקר הראשון שבודק מה יקרה אם ראש העיר תל אביב ייכנס למירוץ, ולא הראשון שמעלה תוצאה בינונית למדי עבורו. מפלגה בראשות חולדאי תהיה בינונית, שישה, שבעה, אולי שמונה מנדטים, ולא תשנה את תמונת הגושים.