fbpx


5.42/105.08/10

22.8%28.9%18.2%24.3%

היתרונות של ממשלה מנופחת

כמה מילים ממעריב:

אם לשפוט על פי הנתונים שבידינו, מספר שרי הממשלה, ועוד יותר מזה, מספר שרי הממשלה על כל חבר קואליציה, מעלה (או מוריד) את משך כהונת הממשלה. למי שלא בטוח, צירפנו גרף. הוא מציג את הקורלציה בין מספר השרים למספר ימי הממשלה מקום המדינה עד היום. הקו האדום מראה שיש קשר, עלייה מתונה: כשמספר השרים עולה, מספר הימים עולה.

… לא נלאה אתכם בכל החריגים. תצטרכו לסמוך עלינו. בדקנו, חישבנו, בכמה דרכים. לדוגמה, מה קורה כאשר מחשבים את מספר השרים לכל חבר כנסת בקואליציה. במקרה כזה הקורלציה הפוכה: ככל שיש יותר חברי כנסת לכל שר, מספר ימי הממשלה יורד (בממוצע). ובמילים פשוטות: ככל שהקואליציה גדולה יותר, כך יש להרבות בשרים, כדי שהרבה חברי כנסת יהיו מרוצים, והממשלה תאריך ימים.