פרסומים

הנה מה ששמואל רוזנר כתב על התהליך הזה במעריב: בסקר מתבקשים ערביי ישראל, כעניין של שגרה, לבחור מבין ארבע אפשרויות, מהו התיאור המתאים ביותר של…
כמה מילים ממעריב: אם לשפוט על פי הנתונים שבידינו, מספר שרי הממשלה, ועוד יותר מזה, מספר שרי הממשלה על כל חבר קואליציה, מעלה (או מוריד)…
מעת לעת אני עושה טעות, ומאזין לשטויות של יעקב ברדוגו בגלי צה"ל. גם מי שקשה לו עם ברדוגו צריך להודות ביושר: הוא העיר משדר קצת…