bottomLeft

תוכנית הלימודים האנטישמית של הצעירים בקטאר כאן חדשות אפידמיולוגים לא עולים על טיסות בחורף אפשוט, אנגלית מה צריך לקרות כדי שהדמוקרטים ינצחו בשני המירוצים בג׳ורג׳יה…