fbpx

הצטרפו ונסו לחזות את תוצאות הבחירות

ממוצע התחזיות של גולשי המדד וכאן חדשות - ממוצע המדד המשוקלל של כל הסקרים - 29.7 29.8 הליכוד 9.4 12.6 תקווה חדשה 10.1 10.2 ימינה 4.9 4 הציונות הדתית 6.9 7.1 יהדות התורה 7.9 8 ש"ס 7.3 7.1 ישראל ביתנו

ממוצע התחזיות של גולשי המדד וכאן חדשות - ממוצע המדד המשוקלל של כל הסקרים - 4.2 3.3 כחול לבן 18.7 18.3 יש עתיד 4.1 4 מרצ 5.4 5.9 עבודה 8.4 9.2 המשותפת 3.8 2.1 רע"מ 2.5 אחר

תודה על תשובתכם.אם כבר הגעתם עד כאן, אולי תסכימו להשיב על עוד שאלה אחת:


כאשר אתם ממלאים את תחזית הבחירות שלכם, מה המקור העיקרי שאתם מסתמכים עליו?