תודה על זמנכם ועל שיתוף הפעולה, אנא התקדמו והשלימו גם את המשך השאלון.בסולם של 0 (לא אופטימי) עד 10 (מאוד אופטימי), עד כמה את/ה אופטימי/ת ביחס לעתיד מדינת ישראל?
מאוד אופטימי

לא אופטימימבין המתחים האפשריים הבאים בין קבוצות במדינה, אנא סמנ/י את האחד שבעיניך הוא כרגע החמור ביותר:

אנא סמנ/י את מידת האמון שאת/ה חש/ה ביחס למוסדות הבאים, מ-0 (אין לי בכלל אמון) עד 4 (יש לי אמון רב)

הממשלה
מערכת החינוך
מערכת הבריאות
צה״ל
בית המשפט העליון
הרבנות הראשית
העיתונות
משרד האוצר
הבנקים
המשטרה