fbpx
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)מדעי המחשבאנגליתהיסטוריהספרותלשוןתנ״ך, תלמוד ומורשת ישראלאמנותנהיגהחינוך מיניחינוך גופניערביתאזרחותמתמטיקהמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)2 שעותמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)2.3 שעותמדעי המחשב2 שעותמדעי המחשב1.6 שעותאנגלית3 שעותאנגלית3.9 שעותהיסטוריה3 שעותהיסטוריה1.9 שעותספרות0 שעותספרות1.2 שעותלשון1 שעותלשון1.8 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל1 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל2 שעותאמנות0 שעותאמנות1.3 שעותנהיגה0 שעותנהיגה1 שעותחינוך מיני1 שעותחינוך מיני1.1 שעותחינוך גופני1 שעותחינוך גופני1.8 שעותערבית0 שעותערבית1.4 שעותאזרחות2 שעותאזרחות1.9 שעותמתמטיקה4 שעותמתמטיקה4 שעות ממוצע את/ה חינוכי י"א ח' א' י"א ח' א' לימודי
הורידו ושימרו את מפת החינוך שלכם

מה אתם רואים כאן?


הגרף הזה – מפת החינוך הפרטית שלכם – תראה לכם במה אתם דומים ושונים ממשיבים אחרים למחקר. על אילו מקצועות שמתם יותר דגש לעומת אחרים, ועל אילו פחות. בשלב זה, ההשוואה איננה מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה, אלא השוואה ביניכם לבין כלל מי שהשיב עד כה לשאלון. בלחיצת כפתור תוכלו להשוות את המפה שלכם גם לממוצע של מי שתשובתם זהה לשלכם בסולם ה״ערכי-מעשי״ (כלומר, מי שהכי דומים לכם לפחות בהיבט הזה). כמובן, ככל שהמחקר יתקדם, כך נוכל לדייק את הגרף, ולנסות להוציא ממנו מסקנות בעלות תוקף סטטיסטי על קבוצות שונות באוכלוסייה, ואולי גם על כלל האוכלוסייה. אם תרצו להמשיך לעקוב אחרי המחקר, ולקבל עדכונים על המסקנות המצטברות, אנא השאירו לנו את כתובת המייל שלכם כאן – או, אפילו יותר טוב, הירשמו לאתר והצטרפו לקבוצת המחקר הקבועה שלנו.


המקצועות שעות שלך שעות ממוצע
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)22.3
מדעי המחשב21.6
אנגלית33.9
היסטוריה31.9
ספרות01.2
לשון11.8
תנ״ך, תלמוד ומורשת ישראל12
אמנות01.3
נהיגה01
חינוך מיני11.1
חינוך גופני11.8
ערבית01.4
אזרחות21.9
מתמטיקה44