fbpx
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)מדעי המחשבאנגליתהיסטוריהספרותלשוןתנ״ך, תלמוד ומורשת ישראלאמנותנהיגהחינוך מיניחינוך גופניערביתאזרחותמתמטיקהמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)14 שעותמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)2.2 שעותמדעי המחשב20 שעותמדעי המחשב1.6 שעותאנגלית20 שעותאנגלית3.9 שעותהיסטוריה14 שעותהיסטוריה1.9 שעותספרות12 שעותספרות1.2 שעותלשון13 שעותלשון1.8 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל2 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל1.9 שעותאמנות6 שעותאמנות1.3 שעותנהיגה6 שעותנהיגה1 שעותחינוך מיני5 שעותחינוך מיני1.1 שעותחינוך גופני16 שעותחינוך גופני1.8 שעותערבית5 שעותערבית1.4 שעותאזרחות20 שעותאזרחות1.9 שעותמתמטיקה11 שעותמתמטיקה4 שעות ממוצע את/ה חינוכי י"א ח' א' י"א ח' א' לימודי
הורידו ושימרו את מפת החינוך שלכם

מה אתם רואים כאן?


הגרף הזה – מפת החינוך הפרטית שלכם – תראה לכם במה אתם דומים ושונים ממשיבים אחרים למחקר. על אילו מקצועות שמתם יותר דגש לעומת אחרים, ועל אילו פחות. בשלב זה, ההשוואה איננה מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה, אלא השוואה ביניכם לבין כלל מי שהשיב עד כה לשאלון. בלחיצת כפתור תוכלו להשוות את המפה שלכם גם לממוצע של מי שתשובתם זהה לשלכם בסולם ה״ערכי-מעשי״ (כלומר, מי שהכי דומים לכם לפחות בהיבט הזה). כמובן, ככל שהמחקר יתקדם, כך נוכל לדייק את הגרף, ולנסות להוציא ממנו מסקנות בעלות תוקף סטטיסטי על קבוצות שונות באוכלוסייה, ואולי גם על כלל האוכלוסייה. אם תרצו להמשיך לעקוב אחרי המחקר, ולקבל עדכונים על המסקנות המצטברות, אנא השאירו לנו את כתובת המייל שלכם כאן – או, אפילו יותר טוב, הירשמו לאתר והצטרפו לקבוצת המחקר הקבועה שלנו.


המקצועות שעות שלך שעות ממוצע
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)142.2
מדעי המחשב201.6
אנגלית203.9
היסטוריה141.9
ספרות121.2
לשון131.8
תנ״ך, תלמוד ומורשת ישראל21.9
אמנות61.3
נהיגה61
חינוך מיני51.1
חינוך גופני161.8
ערבית51.4
אזרחות201.9
מתמטיקה114