fbpx
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)מדעי המחשבאנגליתהיסטוריהספרותלשוןתנ״ך, תלמוד ומורשת ישראלאמנותנהיגהחינוך מיניחינוך גופניערביתאזרחותמתמטיקהמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)2 שעותמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)2.3 שעותמדעי המחשב0 שעותמדעי המחשב1.6 שעותאנגלית3 שעותאנגלית3.9 שעותהיסטוריה1 שעותהיסטוריה1.9 שעותספרות1 שעותספרות1.2 שעותלשון3 שעותלשון1.8 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל1 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל2 שעותאמנות0 שעותאמנות1.2 שעותנהיגה1 שעותנהיגה1 שעותחינוך מיני0 שעותחינוך מיני1.1 שעותחינוך גופני1 שעותחינוך גופני1.8 שעותערבית2 שעותערבית1.4 שעותאזרחות2 שעותאזרחות1.9 שעותמתמטיקה3 שעותמתמטיקה4.1 שעות ממוצע את/ה חינוכי י"א ח' א' י"א ח' א' לימודי
הורידו ושימרו את מפת החינוך שלכם

מה אתם רואים כאן?


הגרף הזה – מפת החינוך הפרטית שלכם – תראה לכם במה אתם דומים ושונים ממשיבים אחרים למחקר. על אילו מקצועות שמתם יותר דגש לעומת אחרים, ועל אילו פחות. בשלב זה, ההשוואה איננה מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה, אלא השוואה ביניכם לבין כלל מי שהשיב עד כה לשאלון. בלחיצת כפתור תוכלו להשוות את המפה שלכם גם לממוצע של מי שתשובתם זהה לשלכם בסולם ה״ערכי-מעשי״ (כלומר, מי שהכי דומים לכם לפחות בהיבט הזה). כמובן, ככל שהמחקר יתקדם, כך נוכל לדייק את הגרף, ולנסות להוציא ממנו מסקנות בעלות תוקף סטטיסטי על קבוצות שונות באוכלוסייה, ואולי גם על כלל האוכלוסייה. אם תרצו להמשיך לעקוב אחרי המחקר, ולקבל עדכונים על המסקנות המצטברות, אנא השאירו לנו את כתובת המייל שלכם כאן – או, אפילו יותר טוב, הירשמו לאתר והצטרפו לקבוצת המחקר הקבועה שלנו.


המקצועות שעות שלך שעות ממוצע
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)22.3
מדעי המחשב01.6
אנגלית33.9
היסטוריה11.9
ספרות11.2
לשון31.8
תנ״ך, תלמוד ומורשת ישראל12
אמנות01.2
נהיגה11
חינוך מיני01.1
חינוך גופני11.8
ערבית21.4
אזרחות21.9
מתמטיקה34.1