fbpx
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)מדעי המחשבאנגליתהיסטוריהספרותלשוןתנ״ך, תלמוד ומורשת ישראלאמנותנהיגהחינוך מיניחינוך גופניערביתאזרחותמתמטיקהמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)4 שעותמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)2.3 שעותמדעי המחשב6 שעותמדעי המחשב1.6 שעותאנגלית7 שעותאנגלית3.9 שעותהיסטוריה11 שעותהיסטוריה1.9 שעותספרות4 שעותספרות1.2 שעותלשון5 שעותלשון1.8 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל9 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל2 שעותאמנות6 שעותאמנות1.3 שעותנהיגה1 שעותנהיגה1 שעותחינוך מיני3 שעותחינוך מיני1.1 שעותחינוך גופני4 שעותחינוך גופני1.8 שעותערבית0 שעותערבית1.4 שעותאזרחות9 שעותאזרחות1.9 שעותמתמטיקה10 שעותמתמטיקה4.1 שעות ממוצע את/ה חינוכי י"א ח' א' י"א ח' א' לימודי
הורידו ושימרו את מפת החינוך שלכם

מה אתם רואים כאן?


הגרף הזה – מפת החינוך הפרטית שלכם – תראה לכם במה אתם דומים ושונים ממשיבים אחרים למחקר. על אילו מקצועות שמתם יותר דגש לעומת אחרים, ועל אילו פחות. בשלב זה, ההשוואה איננה מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה, אלא השוואה ביניכם לבין כלל מי שהשיב עד כה לשאלון. בלחיצת כפתור תוכלו להשוות את המפה שלכם גם לממוצע של מי שתשובתם זהה לשלכם בסולם ה״ערכי-מעשי״ (כלומר, מי שהכי דומים לכם לפחות בהיבט הזה). כמובן, ככל שהמחקר יתקדם, כך נוכל לדייק את הגרף, ולנסות להוציא ממנו מסקנות בעלות תוקף סטטיסטי על קבוצות שונות באוכלוסייה, ואולי גם על כלל האוכלוסייה. אם תרצו להמשיך לעקוב אחרי המחקר, ולקבל עדכונים על המסקנות המצטברות, אנא השאירו לנו את כתובת המייל שלכם כאן – או, אפילו יותר טוב, הירשמו לאתר והצטרפו לקבוצת המחקר הקבועה שלנו.


המקצועות שעות שלך שעות ממוצע
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)42.3
מדעי המחשב61.6
אנגלית73.9
היסטוריה111.9
ספרות41.2
לשון51.8
תנ״ך, תלמוד ומורשת ישראל92
אמנות61.3
נהיגה11
חינוך מיני31.1
חינוך גופני41.8
ערבית01.4
אזרחות91.9
מתמטיקה104.1