fbpx
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)מדעי המחשבאנגליתהיסטוריהספרותלשוןתנ״ך, תלמוד ומורשת ישראלאמנותנהיגהחינוך מיניחינוך גופניערביתאזרחותמתמטיקהמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)7 שעותמדעים(פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)2.2 שעותמדעי המחשב6 שעותמדעי המחשב1.4 שעותאנגלית5 שעותאנגלית3.7 שעותהיסטוריה2 שעותהיסטוריה1.7 שעותספרות3 שעותספרות1 שעותלשון2 שעותלשון1.6 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל2 שעותתנ"ך, תלמודומורשת ישראל1.8 שעותאמנות0 שעותאמנות1.1 שעותנהיגה1 שעותנהיגה0.9 שעותחינוך מיני1 שעותחינוך מיני1 שעותחינוך גופני3 שעותחינוך גופני1.7 שעותערבית1 שעותערבית1.3 שעותאזרחות3 שעותאזרחות1.6 שעותמתמטיקה5 שעותמתמטיקה4 שעות ממוצע את/ה חינוכי י"א ח' א' י"א ח' א' לימודי
הורידו ושימרו את מפת החינוך שלכם

מה אתם רואים כאן?


הגרף הזה – מפת החינוך הפרטית שלכם – תראה לכם במה אתם דומים ושונים ממשיבים אחרים למחקר. על אילו מקצועות שמתם יותר דגש לעומת אחרים, ועל אילו פחות. בשלב זה, ההשוואה איננה מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה, אלא השוואה ביניכם לבין כלל מי שהשיב עד כה לשאלון. בלחיצת כפתור תוכלו להשוות את המפה שלכם גם לממוצע של מי שתשובתם זהה לשלכם בסולם ה״ערכי-מעשי״ (כלומר, מי שהכי דומים לכם לפחות בהיבט הזה). כמובן, ככל שהמחקר יתקדם, כך נוכל לדייק את הגרף, ולנסות להוציא ממנו מסקנות בעלות תוקף סטטיסטי על קבוצות שונות באוכלוסייה, ואולי גם על כלל האוכלוסייה. אם תרצו להמשיך לעקוב אחרי המחקר, ולקבל עדכונים על המסקנות המצטברות, אנא השאירו לנו את כתובת המייל שלכם כאן – או, אפילו יותר טוב, הירשמו לאתר והצטרפו לקבוצת המחקר הקבועה שלנו.


המקצועות שעות שלך שעות ממוצע
מדעים (פיסיקה, ביולוגיה וכד׳)72.2
מדעי המחשב61.4
אנגלית53.7
היסטוריה21.7
ספרות31
לשון21.6
תנ״ך, תלמוד ומורשת ישראל21.8
אמנות01.1
נהיגה10.9
חינוך מיני11
חינוך גופני31.7
ערבית11.3
אזרחות31.6
מתמטיקה54