שאלון הרקע ושאלות המדד למצטרפי פאנל המדד הישראלי

האם את/ה
שנת לידה
אנא סמנו לאיזו קבוצת גיל אתם משתייכים


האם את/ה:


אנא סמנו את התשובה הנכונה:

מבחינה פוליטית איך היית מגדיר/ה את עצמך?

מבחינת עדתית איך היית מגדיר/ה את עצמך?

למי הצבעת בבחירות האחרונות?
מה הצבעת לרוב לאורך השנים ?

איך את/ה מגדיר/ה את עצמך מבחינת דתיות?

ואיך היית מגדיר/ה את עצמך בסולם כזה?