הרבנות הראשית

הרב הראשי, דוד לאו, חובש מגבעת של רבנים, לא כובע בוקרים. אבל אתמול נעמד בכיכר העיר, ושלף את האקדח, וכיוון, וירה. דוד קלינט איסטווד בצהרי…