ממשלת ישראל

שננסה להגן על הצעת החוק הממשלתית שאמורה להאריך את הפטור מגיוס לחרדים? תשאלו: למה שננסה להגן עליה? נשיב: כדי לבחון האם יש משהו בהצעה הזאת…