מסורתיים לא דתיים

  חלק א: השערה מופרכת מחקר חברתי מחייב לבחון השערות. בא חוקר, או סתם מישהו, מעלה השערה על מה שקורה בחברה, לפעמים הוא אפילו משוכנע,…
כדאי לשים לב לממצא הזה: הוא מסמן שינוי משמעותי, מתמשך, שהשלכותיו רבות. הוא מסמן התרחקות של ציבור גדול משני דברים. קודם כל – מכל מה…