מצביעי רעמ

עוד אין בחירות חמישיות, אבל יש דיבור חזק על בחירות חמישיות. לפיד אמנם חותם על הסכמים קואליציוניים זניחים, וכבר מפר הבטחה לממשלה קטנה, אבל במקביל…