מתן כהנא

הרב הראשי, דוד לאו, חובש מגבעת של רבנים, לא כובע בוקרים. אבל אתמול נעמד בכיכר העיר, ושלף את האקדח, וכיוון, וירה. דוד קלינט איסטווד בצהרי…
לכבוד: שר הדתות, מתן כהנא. הנדון: עובדות. אדוני השר, בטרם נפנה לעובדות ברצוני לומר שאתה בדרך כלל נראה לי אדם רציני. כמו כן, ככל שניתן…
נפתח באמירה חשדנית. לא כלפי צד אחד, אלא כלפי שניים. צד אחד: במשרד האוצר ובמשרד הדתות טוענים שרפורמת הכשרות שהביא השר מתן כהנא לכנסת תחסוך…
לפני חודשיים בערך הבטחנו שרפורמת גיור בדרך. כתבנו ששר הדתות, מתן כהנא, כבר מתכנן אותה. הערכנו שהקרב על הגיור יהיה קשה ומר מהקרב על רפורמת…
נתחיל מהסוף: לרוב אזרחי ישראל לא במיוחד אכפת מרפורמת הכשרות. בצדק. זה אירוע קטן, טכני, של פוליטיקאים ועסקנים. במקום שההוא ייתן תעודה ההיא תיתן תעודה,…