מתנחלים

  מהלך אמריקאי להטלת סנקציות על גדוד בצה״ל הוא אירוע דרמטי. מוטב היה שלא להגיע אליו. ומותר לשאול את האמריקאים האם זה הזמן הנכון למהלך…
  אף פעם לא קל לומר מה בא קודם, הביצה או התרנגולת. נניח שירידה האמון בצה״ל זו הביצה. נניח שהשרה אורית סטרוק היא התרנגולת. מה…
בהופעה בטלוויזיה תמיד יש ממד של בהילות וקיצור, בלי זמן להציג טיעון מסודר עד הסוף. לכן, מעת לעת, אחרי הופעה, אני מסכם גם בכתב. למען…