נגב

  חוק הלאום הוא חוק מיותר. אמירה פומפוזית שספק אם יש לה ערך מעשי. חוק שאפשר היה להעביר ברוב גדול, משמעותי, כדי לתת לו לפחות…
בהופעה בטלוויזיה תמיד יש ממד של בהילות וקיצור, בלי זמן להציג טיעון מסודר עד הסוף. לכן, מעת לעת, אחרי הופעה, אני מסכם גם בכתב. למען…