פליטים

  יש קשר נסתר מעין, אבל הדוק, בין מה שקרה השבת בקהילת הפליטים האריתראית, לבין החגיגה התקשורתית לציון שלושים שנה להסכמי אוסלו, לבין האלימות המשתוללת…
תכף נציע כאן ניסוי מחשבתי קצר. מטרתו לברר האם ועד כמה עמדת ישראל בשאלת קליטת פליטי אוקראינה סבירה או לא סבירה. אבל לניסוי צריך להקדים…
מדיניות ההגירה של ישראל היא מוקש קבוע בשיח הציבורי. דוגמה: חוק האזרחות, שרק לא מזמן התקוטטנו עליו. האם הוא חוק בטחוני, כפי שהוא מתחזה להיות,…