פשרה

מה נשתנה הלילה הזה? יש שינויים מוכרים, עתיקים. הלילה הזה מצה, מרור, יין. הלילה הזה סדר. יש שינויים קצת פחות ברורים, שינויים באופן שבו ישראלים…
מה תכליתה של מערכת משפט? לשם מה היא קיימת? זו שאלה שכדאי להרהר בה, לפני שממהרים לחרוץ דעה על שאלת העסקה-או-לא-עסקה עם נתניהו. מקהלה כמעט…