שקרים

  אתמול הסברנו מדוע ערכנו סקר על סקרים ושקרים. אתמול גם הצגנו ממצא משוקלל לכלל המדגם: רוב גדול של משיבים אמרו לנו שהם אומרים תמיד…
  את סוגיית השקרים בסקרים, כתב קמיל פוקס, רצוי להפריד לשני חלקים. הראשון – ״באיזו מידה אנשים משקרים בסקרים״. השני – ״מדוע משקרים אלה שמשקרים״.…