fbpx

מיהו יהודי? אנחנו שואלים, אתם מחליטים!

השאלה ״מיהו יהודי״ מלווה את ישראל ואת שאר העם היהודי כבר עשרות שנים. היא הביאה למשברים פוליטיים, חברתיים ומשפטיים. מטרת השאלון המוצג כאן הוא לבדוק כיצד אתם הייתם מכריעים בשאלה ״מיהו יהודי״. איך נעשה זאת? קודם נשחק עם כמה דמויות, וננסה להבין מי מהן יהודי/ה בעיניכם. אחר כך נציג רשימה של שאלות. כאשר נסכם את הנתונים, נדע ״מיהו יהודי בעיני היהודים בישראל״.
חשוב לנו לשמור על נתונים מעודכנים, כדי שנוכל לשקלל את המידע שאנו אוספים. אנא השיבו על השאלה: למי הצבעת בבחירות שנערכו במרץ 2021?