fbpx

הצטרפו ונסו לחזות את תוצאות הבחירות

ממוצע התחזיות של גולשי המדד וכאן חדשות - ממוצע המדד המשוקלל של כל הסקרים - 29.7 30.6 הליכוד 9.4 9.7 תקווה חדשה 10.1 9.9 ימינה 4.9 4.4 הציונות הדתית 6.9 7 יהדות התורה 7.9 8.1 ש"ס 7.3 7.4 ישראל ביתנו

ממוצע התחזיות של גולשי המדד וכאן חדשות - ממוצע המדד המשוקלל של כל הסקרים - 4.2 3.7 כחול לבן 18.7 19.9 יש עתיד 4.1 3.3 מרצ 5.4 6 עבודה 8.4 8.5 המשותפת 3.8 2.8 רע"מ 2.2 אחר

איך תיראה הכנסת

בגרף זה תוכלו לראות מה קורה כאשר מחשבים רק את המפלגות שמעל אחוז החסימה (על פי ממוצע משוקלל של התחזיות). למעשה, כך תיראה הכנסת הבאה, על פי מה שהסקרים חוזים כעת, ובהתאם לחלוקת המנדטים הנהוגה על פי חוק בדר עופר והסכמי העודפים בין המפלגות.

ממוצע התחזיות של גולשי המדד וכאן חדשות - 34 הליכוד 10 תקווה חדשה 11 ימינה 4 הציונות הדתית 7 יהדות התורה 9 ש"ס 8 ישראל ביתנו

ממוצע התחזיות של גולשי המדד וכאן חדשות - 8 ישראל ביתנו 22 יש עתיד 6 עבודה 9 המשותפת