fbpx

מיהו יהודי? אנחנו שואלים, אתם מחליטים!

השאלה ״מיהו יהודי״ מלווה את ישראל ואת שאר העם היהודי כבר עשרות רבות של שנים. היא חוללה קרבות פוליטיים, חברתיים ומשפטיים, ולא מעט ויכוחים. באופן פשוט: אין כיום גוף, או ארגון, שבסמכותו להכריע מיהו יהודי, ולכן, במקומות שונים ובקהילות שונות מקבלים החלטות נפרדות ואחרות ביחס לשאלה הזאת.

מטרת השאלון המוצג כאן הוא לבדוק כיצד אתם הייתם מכריעים בשאלה הזאת, ולנסות להבין ״מיהו יהודי בעיני היהודים בישראל״. איך נעשה זאת? קודם נשחק עם רשימה של דמויות, וננסה להבין מי מהן יהודי/ה בעיניכם. אחר כך נציג לכם רשימה של שאלות. כאשר נסכם את הנתונים, נוכל לתת תשובה מוסמכת יותר על השאלה איך היהודים בישראל מבינים מהי ״יהודיות״.