fbpx


5.42/105.08/10

22.8%28.9%18.2%24.3%

כמה ישראלים יסכימו להתחסן נגד קורונה

הנה שלושה סקרים, שבכל אחד תשובה אחרת לשאלה האם ישראלים יסכימו להתחסן נגד קורונה. סקר אחד של קמיל פוקס, בחדשות 13, השני של תמר הרמן, מהמכון לדמוקרטיה, והשלישי, קצת ותיק יותר, של מנו גבע עבור אסותא. השאלות נוסחו קצת אחרת: האם זה משפיע על התשובות?

קמיל פוקס
תמר הרמן
מנו גבע
החיסון לקורונה בדרך, האם תסכים להתחסן?
אם יהיה חיסון לקורונה ויציעו לך להתחסן במחזור הראשון, האם תסכים או תתנגד?
במידה ובישראל יהיה חיסון זמין כנגד קורונה, ללא עלות, האם תהיה מוכן או לא תהיה מוכן להתחסן?

גם התשובות לא נוסחו כולן אותו דבר. היו כמה אופציות בכל סקר. בעצם, ארבע בכולם. הנוסחים קצת שונים. ״ייתכן שכן״ לעומת ״חושב שאסכים״ וכדומה. ההבדלים המשמעותיים יותר הם בדגשים. אצל גבע מוזכר שהחיסון ״ללא עלות״, זה עשוי להוסיף מתחסנים (בחינם, לא נבוא?). אצל הרמן יש דגש על ״המחזור הראשון״. אולי נוסח מרתיע. רומז שכדאי לחכות. אצל פוקס ״החיסון בדרך״, צריך להחליט מהר. לכל שאלה המוקד שלה, והמפתח שהיא מסובבת בראשו של הנשאל. לכן לא צריך להתפלא על התוצאות שאינן זהות (את הפערים בין הרמן ופוקס לבין גבע אפשר להסביר גם בפער זמנים. גבע ערך את הסקר עוד לפני שפורסמו התוצאות המוצלחות מניסוי התרופות).

כך או כך, בגרף לא כללנו את מי שיתחסן, רק את מי שלא, ואת מי שאולי. הסקר של הרמן הוא היוצא דופן. כך שנדמה שיש משמעות לניסוח המדגיש שמדובר במחזור המתחסנים הראשון. מי מוכן להיות שפן הניסיונות של התרופה. אחרי שיעבור השלב הזה, ובהנחה שיעבור בשלום, יהיה כנראה קל יותר לשכנע את שאר הציבור. כך שבעצם אין בעיה. לשלב הראשון מספיק שיבואו רבע, או שליש. ממילא לא יהיה חיסון מיידי לכולם. אחר כך יתברר שהגיבו היטב – אם כך יתברר – ויבואו השאר. בלי לחץ. אפשר כמובן להציע גם מסקנות אחרות מהסקרים הללו, אבל זו בהחלט מסקנה אפשרית.

 

 

, , , , , , ,