fbpx


5.4/105.09/10

22.5%29.3%18.7%23.9%

אמון הציבור במנהיגי ישראל

בנימין נתניהוראש האופוזיציה4.1/10יאיר לפידראש הממשלה החלופי ושר החוץ5.4/10נפתלי בנטראש הממשלה5.09/10יצחק הרצוגהנשיא הנבחר6.78/10 בני גנץשר הביטחון6.65/10מרב מיכאלישרת התחבורה5.51/10אביגדור ליברמןשר האוצר4.08/10גדעון סערשר המשפטים5.59/10ניצן הורוביץשר הבריאות5.05/10 יפעת שאשא ביטוןשרת החינוך5.28/10מיקי לוייו״ר הכנסת5.11/10איילת שקדשרת הפנים5.08/10


בדף זה תוכלו לעקוב אחר רמת האמון של הציבור הישראלי בנשיא, בראש הממשלה, בראש האופוזיציה, בשרים מרכזיים, ביו״ר הכנסת ועוד. הגרפים הם בסולם מ-0 (אין אמון) עד 10 (אמון מלא). הגרפים מתעדכנים אוטומטית ומשוקללים, כך שייצגו את עמדות הציבור הישראלי על פי שיטות סטטיסטיות מקובלות.