fbpx


5.42/105.08/10

22.8%28.9%18.2%24.3%

מה אמריקאים חושבים על ישראל

שמואל רוזנר כתב על זה גם בעברית וגם באנגלית. הנוסח לא זהה, אבל יש דמיון.

במעריב הסברתי:

השינוי העיקרי שאפשר להבחין בו לאורך השנים האחרונות הוא העמקה של הקיטוב הפוליטי ביחס לישראל ולפלסטינים. אמריקאים המצביעים ימינה תומכים בישראל יותר מאי־פעם. אמריקאים המצביעים שמאלה תומכים בישראל פחות מאי־פעם.

ב-Jewish Journal עסקתי יותר בשאלה איך נשיאים רפובליקנים דווקא מעלים את שיעור התמיכה האמריקנית בפלשתינים.

מעניין כי גם באמריקה וגם בישראל תוכנית טראמפ העלתה במקצת את חלקם של תומכי המדינה הפלסטינית. בארה”ב זה בגלל שחלק מהרפובליקנים מוכנים לשקול תוצאה כזו בתנאים של תוכנית טראמפ. בישראל זה בגלל שלחלק מאנשי הימין אותה תחושה. אם המדינה תוקם כחלק מיישום מלא של תוכנית טראמפ, תצהיה לה פחות התנגדות מכפי שהיתה לתוכניות השלום הקודמות בקרב ישראלים ואמריקאים. כמובן, הבעיה היא שתוכנית טראמפ תיתקל בהרבה יותר התנגדות בקרב הפלסטינים. כך שחזרנו לנקודת המוצא: שום תוכנית שמקובלת על צד אחד לא תהיה מקובלת על הצד השני.