fbpx


5.43/105.09/10

22.8%29%18.2%24.3%

האם משטרת ישראל אלימה?

הנה כמה שורות מתוך מה ששמואל רוזנר פרסם במעריב על המשטרה וההפגנות:

האם משטרת ישראל אלימה? בשבועות האחרונים מתנהל ויכוח בשאלה הזאת, בגלל ההפגנות. לא קל לנהל אותו. קודם כל, משום שהשאלה אם היא אלימה תלויה בשאלה אם המפגינים אלימים, וזו תלויה בשאלה מה דעתכם על ההפגנות. ועוד, היא תלויה בשאלה מה זאת אומרת אלימה, אלימה לעומת מי ומה, אלימה ביחס לאיזה יעד. הנה דוגמה: המפגינים יורדים לכביש וחוסמים אותו. המשטרה מפנה אותם בכוח. האם זו משטרה אלימה? מי שסבור שיש לאפשר למפגינים לחסום כביש יאמר שכן. מי שסבור (כמוני) שמוטב שלא – יאמר שלא.

בעצם, אפשר להציע אפילו את הטענה השנויה במחלוקת הבאה: הבעיה עם משטרת ישראל, בכל הנוגע לטיפול בהפגנות, איננה שהיא אלימה מדי אלא שהיא אלימה פחות מדי. היא מאפשרת לחרדים להשתולל ברחובות מאה שערים. היא מאפשרת לנערים פרחחים לנקב צמיגים בהתנחלויות. היא מאפשרת לנכים לחסום את נתיבי איילון, וגם לאתיופים. היא מאפשרת למפגיני שמאל לחסום נתיבים בירושלים.

הכתבה המלאה באתר מעריב.