fbpx


5.42/105.08/10

22.8%28.9%18.2%24.3%

לפי מה שהמספרים מראים, טראמפ יפסיד

הנה מה ששמואל רוזנר כתב במעריב ביוני 2020:

לא מיותר להודות בהכנעה: גם לפני ארבע שנים חשבתי שטראמפ עומד להפסיד, על סמך סקרים. לא מיותר להבחין בהבדל: הסקרים לפני ארבע שנים הציגו צמידות גדולה יותר במרוץ. נכון, הם חזו ניצחון של קלינטון – אבל הפער לא נראה גדול. הפעם הוא גדול מכל זווית שלא נבדוק.

בניגוד למה שנדמה לפעמים, סקרים בדרך כלל מדייקים. אחרת לא היו עורכים אותם. הם לא תמיד מדייקים, ובטח שלא תמיד מדייקים על האחוז. לכן, כאשר הבחירות צמודות, הם מדייקים פחות בחיזוי המנצח, וכאשר הן לא צמודות, הם מדייקים יותר. שיטת האלקטורים עושה את התהליך הזה עוד יותר מסובך, כי כאשר הפער קטן, יכול להיות נשיא שלא קיבל את רוב הקולות (כמו טראמפ), אבל כאשר הפער גדול זה נהיה פחות סביר. כלומר, הפער במדינות מספר כמה אלקטורים המנצח צפוי לאסוף, והפער בסקרים הארציים מספר אם הקרב צמוד מספיק כדי לספק הפתעה בנוסח טראמפ.

המאמר המלא במעריב.