fbpx


5.42/105.08/10

22.8%28.9%18.2%24.3%

רוזנר ופוקס שבוע לפני הבחירות

לשמואל רוזנר משוחח עם פרופ׳ קמיל פוקס שבוע לפני הבחירות. על המפלגות שיעברו ולא יעברו, ממי הליכוד יכול לקחת מנדטים, מה הסיפור של הסקרים עם רע״מ, ועוד.

 

לכל השיחות של שמואל רוזנר עם פרופסור קמיל פוקס

, , , , , , ,