fbpx


5.42/105.08/10

22.8%28.9%18.2%24.3%

ישראלים מעדיפים לחכות לגל החיסונים השני

כמה מילים מתוך הטור של שמואל רוזנר במעריב. עניין החיסונים על הפרק. חיסוני הקורונה. והשאלה,  שכבר עסקנו בבה בפוסט קודם, כמה ישראלים יסכימו להתחסן נגד קורונה. בטור במעריב יש קצת הקשר, וגם עוד כמה נתונים שלא היו בידינו בשעת כתיבת הטור הקודם. הנה שתי פיסקאות:

מבקר המדינה, שהוציא דוח על “מחלות מתפרצות ומתחדשות בישראל” קבע כי שיעור החיסונים גבוה, אך זיהה גם “כיסים” של היעדר חיסון. חלקם בגלל חוסר מודעות או נגישות נמוכה, חלקם בגלל עניינים אידיאולוגיים. מצער, אך לא מפתיע לגלות שחלק משמעותי מהכיסים הללו הם בשכונות חרדיות, או בקרב הבדואים. בהתפרצות החצבת לפני כשנתיים, 80% מהנדבקים באזור ירושלים היו חרדים ו־90% מהם לא חוסנו, או שלא ידוע אם חוסנו. המבקר ציטט טענות שלפיהן הקושי בשכונות חרדיות בירושלים אינו נובע בעיקר מסרבנות חיסון, אלא מהיערכות לא מספקת. בשכונות צפופות עם מספר ילדים גדול, צריך יותר מרפאות זמינות, שאם לא כן – “זה מביא לדחיינות עד כדי אי־הגעה לתחנות טיפת חלב”.

האם תתעורר בעיה דומה גם עם החיסונים לקורונה? בינתיים אין סיבה מיוחדת להניח כך, אבל יש סיבות אחרות לדאגה. במסגרת אתר “המדד” נבחנו ארבעה סקרים ששאלו ישראלים האם יתחסנו לקורונה כאשר החיסונים יבואו. החדשות הטובות הן שרוב ניכר מהישראלים ירצו להתחסן. החדשות הרעות הן שהסקרים לא מציגים תמונה אחידה.

והנה גרף שהוצג במעריב,  הכולל נתונים משני סקרים, אחד של המכון לדמוקרטיה ואחד של שלמה פילבר.

מה שכתבנו בפוסט הקודם ומה שרואים בגרף הזה מספרים סיפור די דומה.

שיעור ניכר מהישראלים לא ירצו להתחסן בגל הראשון. למעשה, ככל שיותר ברור שהשאלה היא על הגל הראשון, כך עולה מספר המסרבים. הסקר של שלמה פילבר לא שאל במפורש על גל ראשון, אבל כן הציע כאפשרות תשובה “אמתין לגל השני”. כשליש מהישראלים בחרו בתשובה הזאת. הסקר של תמר הרמן נוסח במפורש כשאלה על חיסון בגל הראשון, ובמקרה הזה זינק מספר הממתינים עד כדי למעלה ממחצית הישראלים.

 

, , , , ,