fbpx


5.18/105.13/10

18.4%28.8%23%26.8%

מי מזמין אורחים להדלקת נרות חנוכה?

לפני כמה שנים גילינו שיותר מדי יהודים מדליקים נרות בחנוכה. מה זה אומר יותר מדי? יותר מ־100%, שזה כמובן בלתי אפשרי. זה היה במסגרת המחקר על יהדות ישראלית (שמצאנו בו עוד כמה דברים מעניינים על חנוכה בישראל). ביקשנו לדעת מי מדליק נרות בכל ערב, ומי מדליק נרות רק בחלק מהערבים, והתברר שיש יהודים שליתר ביטחון מעדיפים לסמן בסקר שלנו גם וגם. גם כל ערב, וגם חלק מהערבים. בעצם, הם צודקים. מי שמדליק בכל ערב מדליק גם בחלק מהערבים. רק שהתוצאה הסופית מטעה: יותר מ־100% מדליקים נרות חנוכה. רק כאשר מנקים את הכפילויות, ובודקים בצורה מסודרת, שורה אחר שורה, מגלים את האמת. כולם מדליקים. כלומר, כמעט־כמעט כולם. בכל זאת, מצאנו אחד שלא תמיד מדליק: פרופ׳ קמיל פוקס. החוקר שעשה את הסקר.

כל זה היה לפני הקורונה כמובן. בקורונה קשה לארח ולהתארח, מה שמעלה את השאלה האם מדליקים לבד, או מארחים בכל זאת, או מוותרים על נרות (או לפחות על חלק מהנרות). אין לנו נתונים מעודכנים על השאלה הזאת, אבל אפשר להציע סימנים. בפסח, בדקנו בעזרת הסוקר מנחם לזר כמה יהודים בישראל יערכו ליל סדר ואיך. כמו שאתם רואים כאן, הקורונה בהחלט השפיעה (בדיעבד גילינו שהיא השפיעה על עם ישראל אבל לא בהכרח על כל מנהיגיו, שלא שמרו על ההנחיות). לילות הסדר היו קטנים.

 

אפשר להעריך שגם על חנוכה הקורונה תשפיע. באמריקה, כבר בודקים מי וכמה יוצאים לביקורי משפחות בתקופת החגים הארוכה שנפתחה בחג ההודיה ותסתיים בשנה החדשה, וניכר מיעוט טיסות, מיעוט נסיעות, מיעוט ארוחות משפחתיות. בדיקה מסקרנת במיוחד נערכת בקרב אפידמיולוגים. מי שטרח לבדוק הוא. העיתון ניו יורק טיימס שסקר 635 אפידמיולוגים וחילק אותם לשלוש קבוצות: מי שחוגגים בחוג המשפחה המצומצמת, כלומר בבית. מי שחוגגים גם עם אורחים (או שהם מתארחים). כלומר, נפגשים גם עם מי שאינם בני ביתם. ומי שוויתרו על חגיגה. כפי שאפשר לראות בגרף, בין חמישית לרבע מהרופאים האפידמיולוגים, המומחים למגפות, רואים גם אנשים שאינם בני ביתם. כל השאר מוותרים, וחוגגים בבית, או שאינם חוגגים כלל. אם תעיינו ברשימת השמות של רופאים המתראיינים לכתבת הניו יורק טיימס, תבינו על נקלה שיש מהם מי שמדברים גם על חנוכה.

, , , , , , , ,