fbpx

3.86/104.01/10

46% 54%


הצבעת יהודים, ותמיכה במתווה ישראלי-פלשתיני

סקר ארגון השמאל ג׳י סטריט בליל הבחירות באמריקה מלמד משהו על שיעור התומכים והמתנגדים בקרב היהודים לתוכנית שלום בנוסח שמציע הארגון. הנוסח – המופיע בשאלון הסקר – דומה למדי להצעות קודמות של מתווה להסדר, וכולל מדינה פלשתינית לא חמושה, על בסיס קווי 1967 עם חילופי שטחים ועוד.

כפי שאפשר לראות בגרף, התמיכה בהסדר כשה גבוהה מאוד בקרב יהודים מצביעי ביידן, רפורמים ולא משוייכים. היא יורדת בקרב יהודים תומכי טראמפ (שהם כרבע מכלל היהודים) ובקרב יהודים אורתודוכסים (שהם כעשירית מכלל היהודים).

כמו כן, בקרב יהודים שישראל היא אלמנט חשוב בהצבעה שלהם, התמיכה בהסדר יחסית נמוכה. נתון זה מתאים לנתון שהצגנו בפוסט קודם, המלמד שיהודים מצביעי טראמפ סבורים בשיעור הרבה יותר גבוה שיש לקחת בחשבון את ישראל כאשר מצביעים לנשיאות ארה״ב.

, , , , ,
26/05/2022השגריר האמריקני שוחח עם בר-לב: הביע חשש שמצעד הדגלים יוביל להסלמה ברק רביד, וואלה
ישראל מצליחה להשפיע על העמדה האמריקנית מבלי להתעמת דנה ויס, N12
דעת הקהל האמריקאית והנשק (אנגלית) Megan Brenan, Gallup
פלונטר הדירות: למה הממשלה לא תצליח לעצור את עליות המחירים? שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות
אלה מנהיגי המורים שלנו? לימור לבנת, Ynet
חופש אקדמי או קמפוס שנאה? שרה העצני כהן, ישראל היום
איפה עדיף להתאשפז? הדירוג מרב כהן, וואלה
המפקח על הבנקים: "סיכון האשראי בנדל"ן עלה, אך אין סכנה ליציבות הבנקים" יהודה שרוני, מעריב
ארה"ב השלימה עם הסיכוי הנמוך להסכם עם איראן, בישראל עוד חוששים שייחתם עמוס הראל, הארץ
יו"ר ועדת הכלכלה: "לא אצביע עם הקואליציה" עמית סגל, N12
מפלגה מושבים בכנסת סקר אחרון
(2022-05-22)
ממוצע המדד
הליכוד 30 36 36
תקווה חדשה 6 4 3.16
יהדות התורה 7 7 7
ש"ס 9 8 7.62
ימינה 7 6 6.52
כחול לבן 8 8 7.31
יש עתיד 17 18 18.51
המשותפת 6 7 7.13
ישראל ביתנו 7 5 5.25
מרצ 6 0 3.2
עבודה 7 8 6.95
הציונות הדתית 6 9 8.73
רע"מ 4 4 2.95