fbpx


5.42/105.08/10

22.8%28.9%18.2%24.3%

מי דורש להחרים גם את נתניהו וגם את החרדים

לא מעט ישראלים משוכנעים, שלא מעט ישראלים אחרים יסרבו לבחור במפלגה שתשב בקואליציה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. על סמך מה הם משוכנעים בזה? מן הסתם, על סמך היכרות עם חברים, מעבר על הפיד בפייסבוק, וגם כל סמך הרושם שיוצרים ראשי מפלגות הבונים על סיסמת ״רק לא נתניהו״ כמושכת קהל רב. מדד הקואליציות שלנו מלמד, שבערך מחצית המנדטים הולכים למפלגות שהתחייבו לא לשבת אצל נתניהו. זה אומר, מן הסתם, חצי מהאוכלוסייה שמסרבת לשבת איתו. חמישים אחוז.

לא מעט ישראלים משוכנעים, שלא מעט ישראלים אחרים יסרבו לבחור במפלגה שתשב בקואליציה עם החרדים. כמובן, לא כמספר אלה שלא ישבו עם נתניהו. נעשה חשבון לפי ממוצע הסקרים, ונקבל קרוב לשלושים מנדטים. מצביעי ליברמן, יש עתיד, מרצ. ונכון, יאיר לפיד מתעקש שכן ישב עם חרדים, ובלבד שלא יגידו לו מה לעשות. אבל זה כמעט אותו דבר, כי מה הטעם לשבת בקואליציה שאינך יכול לומר לה מה לעשות.

אתמול הצגנו הצלבה של שני נתונים: מי לא מוכן לשבת עם חרדים ועם ערבים. גילינו ש-55%   יצביעולמפלגה שתשב גם עם אלה וגם עם אלה. גילינו ש-7% לא יצביעו למפלגה שתשב עם אלה או עם אלה. הערב, במהדורת כאן 11, יפעת גליק תציג עוד כמה נתונים מענינים על השפעת החרדים על מערכת הבחירות (גם אני אעזור לה קצת). אבל בינתיים, נציג כאן הצלבה אחרת, לא פחות מעניינת: מי לא מוכן לשבת עם חרדים ועם נתניהו. ונדייק: לא ״עם״ נתניהו – אלא ״אצל״ נתניהו. כלומר, בקואליציה של נתניהו.

בפשטות: נבדוק מי מוכן לשבת אצל נתניהו אבל לא עם החרדים (כמו הקואליציה שלו עם לפיד ובנט לפני כמה שנים). נבדוק מי מוכל לשבת עם חרדים אבל לא עם נתניהו (כמו שצפוי בקואליציה שרוצה גדעון סער). נבדוק מי לא יצביע מראש למפלגה שתזמין חרדים, וגם לא למפלגה שתשב עם נתניהו. משמע, הבוחר שמחרים פעמים, ומצמצם מאוד את כושר התמרון של מנהיגיו.

הנתונים, מתוך סקר המדד וכאן חדשות (בביצוע דודי חסיד מחברת קנטאר, מדגם של 550 משיבים), לפניכם. שני שלישים שיצביעו למפלגה בלי לדרוש התחייבות להחרים את נתניהו והקואליציה שלו, ובלי לדרוש התחייבות לא לשבת בקואליציה עם החרדים. שיעור הישראלים שידרשו התחייבות כפולה, לא לשבת לא עם זה ולא עם אלה, אינו גדול בערך אחד מעשרה ישראלים.

כמובן, מאלה שתובעים החרמה של נתניהו ושל החרדים, יש הרבה יותר מצביעי ״שמאל מתון״ ו״שמאל״ מאשר מצביעים מהמרכז וימינה. מכלל מצביעי השמאל-מתון שלא יצביעו למפלגה שלא תשב עם נתניהו, שליש לא יצביעו גם למפלגה שתשב עם חרדים (או כך לפחות הם אומרים). בימין, רק כ-7% מעדיפים להצביע למפלגת ימין שלא תשב עם חרדים ולא תשב עם נתניהו. די קל לנחש למי אלה מצביעים (ומי מתקשה, יבדוק כמה מצביעים צפויים לליברמן).

 

, , , , ,