fbpx
27.6%12.2%0%35.8%5.7%1.6%16.3%

כל אפשרויות הקואליציה המפלגות מנדטים
מלא מלא ליכוד, ימינה, ש״ס, יהדות התורה, ציונות דתית 59
ברית אחים ימינה, תקווה חדשה, יש עתיד, כחול לבן, ישראל ביתנו, עבודה 52
אחים וחרדים ימינה, תקווה חדשה, יש עתיד, כחול לבן, עבודה, ש״ס, יהדות התורה 61
ימין ורע״ם ליכוד, ימינה, ש״ס, יהדות התורה, ציונות דתית, רע״מ 63
חרדים ורע״ם ימינה, תקווה חדשה, יש עתיד, כחול לבן, ש״ס, יהדות התורה, רע״ם 58
רק לא ביבי תקווה חדשה, יש עתיד, כחול לבן, ישראל ביתנו, עבודה, מרצ, משותפת, רע״מ 61
סער עד מרצ תקווה חדשה, יש עתיד, כחול לבן, ישראל ביתנו, עבודה, מרצ 51
סער לפיד חרדים תקווה חדשה, יש עתיד, כחול לבן, ש״ס, יהדות התורה, עבודה, מרצ 60
כל מלבן מבטא את סכום המנדטים לקואליציה המופיעה באותה שורה, לפי נתוני המקור של אותו טור. כל מלבן בצבע מבטא קואליציה אפשרית של 61 מנדטים ומעלה.